Norwell

Norwell’s organisation has highly qualified people.

Seaborn

Seaborn AS er et salgsselskap for fisk.

Salmon Group

Største nettverk av lokaleigde oppdrettsselskap.

Mattilsynet

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.

Førdefjorden

Velkommen til bygdeportalen for Førdfjordområdet.