Flokenes Fiskefarm – eit fyrtårn innan fiskeoppdrett i verdas reinaste fjord

Ytterst i Førdefjorden, under bratte fjell ligg Flokenes Fiskefarm

Midt i Sunnfjord i Sogn og Fjordane ligg vakre Førdefjorden mellom bratte fjell og med elvane Nausta og Jølstra innerst i fjorden. Førdefjorden er ein av dei mest artsrike og reinaste fjordane på Vestlandet og Nausta er rekna for å vere blant dei beste lakseelvane i landet, her finn du Flokenes Fiskefarm.

Flokenes Fiskefarm er GLOBAL G.A.P. sertifisert

– Starta oppdrett i Førdefjorden i 1984
– 2 lokalitetar i ytre del av Førdefjorden
– 2 konsesjonar – (1560 tonn mtb)
– Årleg produksjon ca 2000 tonn
– Omsetning 2014 – 92mill
– 7 tilsette